Clock Icon 8.00 - 16.00
Service Image

Markanläggningar m.m.

Vi ger dig de bästa förslagen för ditt projekt. Vi kan material, hållbarhet och miljö. Det spelar ingen roll om ditt projekt är stort eller litet. Med vår erfarenhet kan du känna dig trygg

Sia Bygg åtar sig uppdrag från såväl företag som privatpersoner, alla typer av anläggningsuppdrag. Det kan gälla en lagning av uppfarten till beläggning av större ytor. Vi har den kompetens och erfarenhet som ditt projekt kräver för att tillgoddose dina egna krav och önskemål. Sia Bygg kommer gärna med förslag till lösningar som leder till en mer hållbar miljö.

Grön utemiljö

Olika utemiljöer behöver olika material och beläggningar. Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen och gör avvägningar efter din budget och dina ekonomiska ramar.

 • Kontroll över projektets ekonomi för din trygghet
 • Våra förslag till material och utförande ger en modern design som passar
 • Alla våra hänsyn baseras på långsiktighet och analys av miljökonsekvenser.

Projektanalys

Vi kommer ut och tittar för att få en bild av din projektidé och diskuterar möjligheter och föreslår utförande

 • Planering av val av maskiner och material, konsekvenser för energiåtgång och miljöpåverkan, något som ligger i både kundens och vårt intresse
 • Ställningstagande till återanvändning av visst material. Det är viktigt att ta vara på material.

Projektplanering

Om vi anlitas från projektets börjar, kommer resultatet att bli bättre. Vår erfarenhet kan vara avgörande för dina beslut. Tveka inte: kontakta oss!

 • 01. Val av design och material är viktiga komponenter för slutresultatet
 • 02. Utförandet av arbetet med tidsplan, löpande kontakt med uppdragsgivaren och ekonomi
 • 03. Igångsättning av projektet när vi kommit överens om utförande och slutresultat

Projektet sätts igång

Sia Bygg informerar kunden löpande om arbetets utförande och vi är noga med att hålla bestämda tidsplaner som vi kommit överens om med kunden

 • Anpassning till eventuella tillkommande arbeten efter kundens önskemål
 • Vi är felxibla och justerar utförandet om kunden så begär. Vi vill ha nöjda kunder
 • Vi levererar till punkt och pricka och hoppas på rekommendationer till nya förtroenden och uppdrag